SpaceWorld

O serveru

Vybrat si mùžete styl boje player vs player nebo player vs monster.
Každý si zde vybere a pøijde si na své.

Je pro vás vytvoøeno opravdu hodnì nových zajímavých vìcí, desítky map a hromady monster.Také na vás èeká spousta zajímavých úkolù a eventù.
Jak zaèít? Klikni ZDE nebo v levém panelu na odkaz "KE STAŽENÍ". Stáhnìte patcher a vložte ho do složky. Dále už jen staèí poèkat na stažení klienta.(825) 635-8720

620-935-1898

7024391640


Novinky