KAZA.cz - internet bez kompromisu

globus
 • bezkonkurenèní pøenosové rychlosti a kvalita služeb za nejnižší cenu
 • neomezené stahování 24/7 bez datových limitù
 • žádné omezování služeb - plnì funkèní p2p sítì, statické veøejné IP adresy zdarma, QoS
 • inteligentní øízení provozu založené na vlastní technologii
 • televizní vysílání DVB-T/IPTV zdarma
 • zálohovaná páteøní konektivita s pøenosovou rychlostí 4 Gbit/s
 • nepøetržitý dohled páteøní sítì i vašich zaøízení
 • profesionální a rychlý servis vlastními techniky
 • žádné závazky, žádné riziko - smlouva na dobu neurèitou
 • zvýhodnìné ceny servisních prací pro naše zákazníky - staráme se také o Vaše PC
 • odborné poradenství a komplexní správa Vaší sítì
 • rychlá podpora na poboèce ve Veselí nad Moravou
objednat Užijte si výhody bleskurychlého internetu, sledujte filmy on-line v HD kvalitì, hrajte on-line hry, stahujte hudbu, poslouchejte internetová radia. To vše již od 194 Kè mìsíènì.
internet homeInternetové pøipojení KAZA.cz perfektnì vyhoví bìžným domácnostem, mimoøádnì nároèným uživatelùm i firemním zákazníkùm.
Dle lokality je pøístup k internetu zajišován rùznými technologiemi. Nejrychlejší optické a metalické pøípojky lze zøídit témìø ve všech bytových domech ve Veselí nad Moravou, ale také v èásti rodinných domù. V lokalitách nepokrytých pevnými pøípojkami nabízíme bezdrátové internetové pøípojky.

Potøebujete-li internet do firmy a nemáte speciální požadavky, mùžete využít tarifù pro domácnosti. Kontaktujte nás pro individuální nabídku, pokud Vám parametry domácích pøípojek nevyhovují.

Optické pøipojení FTTH
Metalické pøipojení FTTB
Bezdrátové pøipojení WIFI
Více informací
Ceník
Tarif nápovìda Maximální
rychlost nápovìda
Garantovaná
rychlost nápovìda
Nezávislé
pøípojky nápovìda
Základní
mìsíèní cena nápovìda
Cena pøi
roèním úètování nápovìda
Fiber Mini 1000 Mbit/s 4 Mbit/s - 194 Kè
vèetnì DPH
roèní úètování nelze aktivovat (218) 830-7065
Fiber 200 1000 Mbit/s 8 Mbit/s 2 240 Kè
vèetnì DPH
2400 Kè
vèetnì DPH (200 Kè x 12)
8017472905
Fiber 300 1000 Mbit/s 12 Mbit/s 3 360 Kè
vèetnì DPH
3600 Kè
vèetnì DPH (300 Kè x 12)
objednat
Fiber 400 1000 Mbit/s 16 Mbit/s 4 480 Kè
vèetnì DPH
4800 Kè
vèetnì DPH (400 Kè x 12)
objednat
Fiber 500 1000 Mbit/s 20 Mbit/s 5 600 Kè
vèetnì DPH
6000 Kè
vèetnì DPH (500 Kè x 12)
objednat
Fiber 600 1000 Mbit/s 24 Mbit/s 5 720 Kè
vèetnì DPH
7200 Kè
vèetnì DPH (600 Kè x 12)
objednat
Fiber 700 1000 Mbit/s 28 Mbit/s 5 840 Kè
vèetnì DPH
8400 Kè
vèetnì DPH (700 Kè x 12)
(804) 240-9046
Statická veøejná IP adresa zdarma k tarifùm od 300 Kè.

Aktuální dostupnost optických pøípojek

Veselí nad Moravou, Aloise Jiráska1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1124, 1125, 1127, 1242, 1243, 1244, 1245, 1263, 1264
Veselí nad Moravou, Blatnická1284, 1285, 1286, 1287, 1288
Veselí nad Moravou, Boženy Nìmcové1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1262, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281
Veselí nad Moravou, Brigádnická1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382
Veselí nad Moravou, Chaloupky574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 1755
Veselí nad Moravou, Hutník1048, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1501, 1503, 1505, 1674, 1675, 1747, 1748, 1749, 1750, 1780
Veselí nad Moravou, J. E. Purkynì1291, 1292, 1293
Veselí nad Moravou, Jabloòová1739, 1740, 1741
Veselí nad Moravou, Kollárova555, 556, 557, 558, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1223, 1224
Veselí nad Moravou, Kováøská261, 297, 298, 300, 302, 304, 305, 306, 312, 516, 517, 518, 559, 1051, 1055, 1071, 1633, 1635, 1636, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649
Veselí nad Moravou, Lány1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368
Veselí nad Moravou, Nová1185, 1186, 1187, 1226, 1227, 1383, 1384
Veselí nad Moravou, Palackého610, 706, 783, 784, 785, 786, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 978, 1056, 1550
Veselí nad Moravou, Pplk. Vlad. Štìrby201, 643, 931, 932, 933, 957, 962, 965, 966, 967, 970, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1126, 1131, 1137, 1138, 1139
Veselí nad Moravou, Rumunská728, 729, 730, 1156, 1336
Veselí nad Moravou, Stojanova36, 453, 454, 800, 865, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 917, 918, 919, 920, 921, 943, 959, 975, 976, 977, 1066, 1076, 1077, 1150, 1162, 1220, 1329, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1761
Veselí nad Moravou, Sudomírky202, 235, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 394, 402, 403, 936, 942, 1105
Veselí nad Moravou, Tyršova98, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 731, 935, 1746, 1781, 1782
Veselí nad Moravou, námìstí 24. dubna246, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 947, 1000, 1221, 1330, 1543
Veselí nad Moravou, námìstí Míru634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 664, 665, 666, 667, 675, 1072, 1103, 1549, 1676, 1759
Veselí nad Moravou, tø. Masarykova169, 175, 177, 179, 193, 197, 200, 207, 213, 217, 222, 313, 361, 467, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 612, 613, 614, 767, 768, 769, 770, 806, 815, 866, 927, 928, 929, 930, 940, 953, 954, 955, 956, 1001, 1004, 1028, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1099, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1328, 1337, 1338, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1608
Veselí nad Moravou, Štefánikova1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123
Chcete bližší informace? Pošlete nám své telefonní èíslo a zavoláme Vám zpìt.
 
Vaše jméno
Telefonní èíslo
© 2001 - 2019, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Vaše IP adresa: 52.53.168.216
KAZA.cz s.r.o. - vysokorychlostní internet - 2094903603, ethernet, wifi
Internetové pøipojení pro domácnosti i firmy ve Veselí nad Moravou - Blatnice - Hroznová Lhota - Knìždub - Kozojídky - Tasov - Tvarožná Lhota - Uherský Ostroh - Vnorovy
Kontakt - email (204) 821-2472 nonstop tel. operatize / 810-245-0685