e-Learning

720-624-6977

Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine je oficiálnym priestorom na uverejňovanie elektronických výučbových diel, prednášok, testov a multimediálnych učebných pomôcok ako aj ďalších elektronických pedagogických dokumentov pre podporu štúdia vo všetkých študijných programoch a stupňoch na JLF UK v Martine. Dokumenty sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov. Vstup...


(402) 468-8769

Komplexný univerzitný systém pre riadenie výučby formou elektronických on-line kurzov. Integruje v sebe rôzne nástroje pre sprístupnenie materiálov, testovanie študentov, on-line zadania, ankety, diskusie, chaty a pod. V systéme su uložené všetky elektronické kurzy Jesseniovej lekárskej fakulty. Vstup...


Simulačné výučbové centrum


Simulačné výučbové centrum JLF UK v Martine vzniklo v máji 2012. Sídli v novej budove Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra JLF UK na Novomestského ulici.

Centrum vzniklo s cieľom reflektovaÅ¥ najmodernejÅ¡ie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych Å¡pecializácií. Jeho úlohou je do výučby postupne zapájaÅ¥ progresívne pedagogické a metodické postupy, technologické prostriedky simulačnej a virtuálnej výučby s myÅ¡lienkou organického prepojenia teoretickej prípravy a klinickej praxe. Jeho vybavenie sa postupne rozÅ¡iruje, tvoria ho predovÅ¡etkým simulátory, trenažéry, modely a výučbový softvér. Centrum úzko spolupracuje s ďalšími pracoviskami JLF UK ako aj so zahraničnými partnermi. Viac..


4312747782English versionVýučbové web stránky

Zoznam výučbových web stránok, slúžiacich pre podporu výučby na JLF UK. Viac…

Elektronické testovanie

Elektronické testy vytvorené v prostredí LMS Moodle. 843-810-7584

Videokonferencie on-line

Videokonferencie na JLF UK príprava a priebeh. Formuláre na prípravu videokonferencií. Kalendár prenosov. Viac…


ODKAZY